Superlit

Úvod

GRP potrubí

Společnost SUPERLIT vyrábí polyesterové roury vyztužené skelnými vlákny (GRP) a armatury v rozsahu průměrů od 300 do 4000 mm. Naše potrubí a armatury jsou vybaveny dvojbřitým EPDM těsněním v plném profilu spojky a jsou výsledkem našeho výzkumu a vývoje s využitím pokročilé technologie vyvinuté během posledních desetiletí. Tato technologie propůjčuje výrobkům výjimečnou spolehlivost a dlouhou životnost.

Trouby a armatury GRP SUPERLIT jsou určeny pro realizaci pozemních a nadzemních potrubních systémů pro přetlakovou nebo samospádovou přepravu splašků, mořské vody, agresivních chemikálií a pitné vody. Roury jsou pružným konstrukčním kompozitem. Spolu s armaturami se vyrábějí podle nepřísnějších kvalitativních standardů a jsou pozoruhodné svojí vysokou pevností, vynikající chemickou odolností a nízkou hmotností. GRP potrubí SUPERLIT v těchto ohledem předčí všechny ostatní výrobky, a to vedlo k jeho širokému užití v následujících oblastech:

 • Hlavní a vedlejší vedení pro systémy pitné vody
 • Kanalizační systémy. Hlavní a pomocné splaškové kolektory, přetlakové nebo samospádové
 • Systémy odpadní vody
 • Chladicí systémy elektráren (také pro mořskou vodu)
 • Podmořské systémy
 • Chemické provozy

Technologie

Výrobní technologie GRP potrubí SUPERLIT zahrnuje program zabezpečování jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9000. Program stanovuje řadu zkoušek, které se provádějí v průběhu výroby, od surovin, přes výrobní fázi až k testům prováděným na dokončeném výrobku. GRP potrubí a armatury SUPERLIT se vyrábějí podle amerických, tureckých a mezinárodních norem vypracovaných pro GRP potrubí určené k přetlakové nebo samospádové přepravě vody a splašků.

Pro GRP potrubí platí následující normy:

 • ISO 10467: GRP roury pro tlakové a netlakové potrubí a tvarovky pro kanalizační systémy
 • ISO 10639: GRP roury pro tlakové a netlakové rozvody vody
 • ISO 25780: GRP roury určené k protláčení 
 • ASTM 3517: GRP roury určené k přepravě vody pod tlakem
 • ASTM 3262: GRP roury určené k přepravě odpadních vod pod tlakem
 • ASTM 3754: GRP roury určené k přepravě odpadních vod pod tlakem
 • AWWA C 950: GRP roury určené k přepravě vody pod tlakem
 • TS 4355: GRP roury a armatury
 • BS 5480: GRP roury a armatury
 • DIN 16869: GRP roury a armatury
 • ČSN EN 14 364: Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě- Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
 • ČSN EN ISO 23856:  Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

Délka jednotlivých kusů

GRP potrubí SUPERLIT je možno vyrábět v libovolných délkách do 6 metrů u odstředivě litého procesu výroby a do 12 metrů u spojitě navíjeného procesu výroby.

Potrubní armatury

K dispozici jsou všechny typy armatur, jako například kolena, odbočky „Y“, odbočky „T“, přírubové konce, průměrové redukce a nátrubky. Tyto lze dodávat ve všech průměrech v souladu s mezinárodními normami.