Superlit

Výhody

Výhody rour GRP

 • Vyrábí se roury připravené k použití
 • Vlastnosti rour lze měnit pro každé jednotlivé použití
 • Každá vyrobená roura má stejné konstrukční vlastnosti
 • Při použití rour pro hluboké uložení nebo stoupací vedení je k dispozici široké spektrum tříd tuhosti
 • Hladké vnitřní a vnější povrchy

Vysoce tuhá konstrukce

 • Rychlejší instalace
 • Menší náchylnost k chybám při instalaci
 • Lepší funkce při záporných tlacích
 • Lepší funkce při dopravním zatížení
 • Jako zásypový materiál lze často použít původní půdu
 • Při aplikacích hlubokého uložení a stoupacích vedení je možno vyrobit roury s velmi vysokou úrovní tuhosti
 • Snížené náklady na instalaci

Vysoká odolnosti proti korozi

 • Dlouhá trvanlivost
 • Minimální nároky na údržbu
 • Není nutné používat ochranné povrchové úpravy
 • Nepožaduje se instalace katodické ochrany
 • Indukované bludné proudy nemají negativní vliv na rouru
 • Roury lze použít při extrémního hodnotách pH
 • Roury jsou elektrickými izolátory
 • Nedochází ke vzniku důlkové koroze ve stěně roury

Hydraulické charakteristiky a odolnosti vůči otěru

 • Odolnost vůči otěru zajišťuje dlouhodobé udržení hydraulických vlastností
 • Ve srovnání s jinými rourami lze často zmenšit požadovaný průměr potrubí
 • Snížené náklady na čerpání
 • Část se používají plošší spády
 • Při renovacích lze často udržet původní konstrukční průtok i při zmenšeném vnitřním průměru

Rozvod vody

 • Vysoký průtok
 • Není potřebná protikorozní ochrana
 • Hotové roury určené pro každou tlakovou a tuhostní část potrubního vedení
 • Nízká hmotnost, rychlá instalace
 • Bez ztrát vody z důvodu netěsností
 • Nižší náklady na čerpání
 • Menší vliv hydraulického rázu
 • Omezení počtu požadovaných kolen
 • Dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu

Kanalizace a přetlaková vedení

 • Vysoký průtok
 • Není potřebná protikorozní ochrana
 • Dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu
 • Neznečišťuje podzemní vody
 • Odolnost vůči extrémním hodnotám pH
 • Lze řezat na místě ukládání
 • Odolnost proti otěru
 • Možnost měnit vložky podle různých podmínek expozice
 • Nízká hmotnost, rychlá instalace

Kladení potrubí a tunelování

 • Dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Hladký neabsorbující vnější povrch
 • Delší trasy, méně vytahovacích jam
 • Vysoký průtok, zmenšené průměry
 • Tenké stěny, omezená potřeba výkopů
 • Jednotné vlastnosti rour
 • Těsné tolerance, lepší rozložení zatížení
 • Speciální zarovnané nátrubky

Renovace vložkováním (re-lining), renovace slip-lining

 • Dlouhá životnost s minimálními nároky na údržbu
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Nízká hmotnost, delší průtlaky
 • Tenké stěny, minimální zmenšení průměru
 • Vysoký průtok, udržení původního konstrukčního průtoku
 • Vysoká tuhost, konstrukční prvek
 • Nízkoprofilové nátrubky

Nepropustné nátrubky

 • Nulový průsak směrem dovnitř i ven
 • Nižší náklady na zpracování
 • Neznečišťuje podzemní vody
 • Nepropouští kořeny
 • K dispozici jsou různé nátrubky pro přímé uložení, renovaci typu slip-lining, kladení apod.
 • Membrána z EPDM na celém povrchu
 • Rychlá instalace
 • Nátrubky se u výrobce montují na jeden konec roury