Superlit

Proces spojitého navíjení vlákna

Kompletní katalog ve formátu PDF

Roury GRP SUPERLIT se vyrábějí prostřednictvím ovíjení vlákna na plně automatickém strojním zařízení. Stěna roury je založena na polyesteru vyztuženém skelnými vlákny a plnivech. Vnitřní a vnější vrstvy stěry roury obsahují vysokou koncentraci polyesteru vyztuženého vlákny, což rouře propůjčuje vynikající odolnost vůči chemickým látkám. Střední vrstva stěny roury má vysokou pevnost a zajišťuje podélnou a obvodovou pevnost zajišťující odolnost vůči provozních tlakům. Dále také zabezpečuje požadovanou tuhost.

Materiál je tepelně stabilní (termoset) a jeho vlastnosti se působením teplot nemění. Chemická stabilita roury závisí na druhu polyesterové pryskyřice použité v konstrukci roury.

Polyesterová pryskyřice používaná v rourách GRP společnosti SUPERLIT GRP pro vedení vody a splašků je odolná vůči komunálním splaškovým vodám a je vhodná pro pracovní teploty v rozmezí od –40 °C do +50 °C.

Výroba

Konstantní a odpovídající úrovně jakosti produktu lze dosáhnout pouze při použití automaticky řízeného výrobního procesu.

Výrobní proces rour GRP SUPERLIT zahrnuje nejpokročilejší technologii a představuje nejpřednější metody výroby polyesterových rour vyztužených skelnými vlákny.

Hlavní stroj se skládá z válcového trnu, který je nesen spojitou ocelovou páskou. Při pohybu trnu se přesně dávkuje skelné vlákno, plnivo a povrchové materiály ve směru určeném programovatelným logickým ovladačem a počítačem. Moduly PLC-PC zajišťují integrované procesní řízení založené na předem naprogramovaných instrukcích. Nejdříve je nutno do počítače zadat údaje o rouře, jako je například průměr, třída tlaku a tuhosti, a počítač následně vypočítá všechna nastavení stroje. Systém nepřetržitě sleduje a zaznamenává spotřebu materiálu, tloušťku stěn rour, délku rour, průtoky pryskyřice a písku a množství skelných vláken. Pořízené údaje se zpracovávaní v případě potřeba lze tisknout sestavy.

Teplota laminátu se měří v různých místech zóny vytvrzování.

Vytvrzování laminátu se realizuje kombinací ohřevu spojité ocelové pásky a infračervených topných těles přímo zahřívajících laminát.

Vzhledem k duálnímu přívodu pryskyřice je zařízení schopno aplikovat speciální vnitřní vrstvu pryskyřice pro náročné korozívní aplikace, zatímco na konstrukční a vnější části laminátu se používá levnější pryskyřice.

Řezací jednotka zajišťuje čistý kolmý řez rour GRP a je synchronizována s nepřetržitým podélným pohybem laminátu. Obsluha zadává do řídicího systému délku roury a řezání probíhá v poloautomatickém režimu. Roury je možno řezat v libovolných délkách od 0,3 do 15 metrů.

Po průchodu řezací stanicí je vytvrzená roura přemístěna na zvedací stoly, které jsou pro tento účel speciálně upraveny. Roura je poté přesunuta dopravníkem na jednotku srážení hran a kalibraci a poté do jednotky hydrostatického testování.