Superlit

O nás

Společnost SUPERLIT SANAYI, a. s., byla založena v roce 1961. Je dceřinou firmou společnosti KARAMANCI HOLDING, která hraje významnou roli v obchodních a průmyslových odvětvích v Turecku.

SUPERLIT je předním výrobcem a vývozcem sklolaminátových tlakových a netlakových potrubí a jejich příslušenství vyráběných v souladu s mezinárodními normami.

Společnost SUPERLIT zahájila svůj provoz v roce 1961 výrobou azbestocementových trubek. V roce 2000 společnost SUPERLIT uvedla do provozu nové výrobní linky pro trubky z vysokohustotního (HDPE) a středněhustotního (MDPE) polyetylenu, polypropylenové trubky a později také (GRP) polyesterové trubky vyztužené skelnými vlákny. Vyrábí (GRP CC) sklolaminátové potrubí odstředivě lité a rovněž (GRP CFW) sklolaminátové potrubí spojitě navíjené. Se svým moderním závodem vybaveným nejnovějším technologických zařízením, rozšiřující se a silnou exportní základnou a vysokou jakostí a rozmanitostí svých výrobků je SUPERLIT jednou z předních firem ve svém odvětví.

Od roku 2008 se společnost SUPERLIT specializuje pouze na výrobu sklolaminátových potrubí.

SUPERLIT získal širokou klientelu po celém světě a důsledně sleduje technologický rozvoj. Získané vědomosti společnost využívá při rozvoji svých výrobních procesů. V roce 2006 vstoupila společnost SUPERLIT prostřednictvím JOKVA OLOMOUC, a. s., jako výhradním zástupcem pro Český a Slovenský trh se sklolaminátovým potrubím i na zdejší trh.

Všeobecná kapacita, výroba a investice

Závod společnosti SUPERLIT se zastavěnou plochou 30 tisíc čtverečních metrů se nachází na pozemku o celkové výměře 400 tisíc čtverečních metrů.

Od zahájení výroby společnost SUPERLIT nepřetržitě následuje inovace v rámci svého odvětví a upravuje své výrobní jednotky tak, aby udržela krok s rychle se měnícími podmínkami ve světě. Vzhledem k poslednímu vývoji v průmyslu trubek směřujícímu k využití různých typů trubek a s ohledem na měnící se požadavky zákazníků se společnost SUPERLIT rozhodla zahájit výrobu polyetylenových rour a polyesterových trubek vyztužených skelnými vlákny.

V roce 2001 byla zahájena výroba polyesterových trubek vyztužených skelnými vlákny (GRP). Při výrobě trubek GRP se používají dva obecné výrobní procesy a technologie; první z nich je technologie spojitého navíjení vlákna a druhou technologie odstředivého lití. Výrobní linky společnosti SUPERLIT na trubky GRP jsou schopny produkovat s využitím obou výše uvedených technologií. Polyesterové trubky vyztužené skelnými vlákny se používají v systémech pitné vody, zavlažovacích, kanalizačních, odvodňovacích, chladicích a podmořských systémech. Trubky se vyrábějí v průměrech od 300 do 3 400 mm. K dispozici jsou třídy tuhosti 2500, 5 000, 10 000, 12 500 a vyšší s pracovními tlaky až 32 bar.

Celková roční výrobní kapacita výrobních linek na trubky GRP je přes 800 km. SUPERLIT vyrábí své trubky GRP podle norem ČSN, EN, ISO, BS, DIN, ASTM a AWWA.

Společnost SUPERLIT bude pokračovat ve sledování vývoje ve svém odvětví a bude i nadále využívat svých rozsáhlých zkušeností k uspokojování budoucích představ zákazníků s využitím nejnovějších technologií a technik řízení včetně použití ekologicky přívětivých systémů a nepřetržité výroby trubek nejvyšší jakosti.