Superlit

Odolnost

Chemická odolnost

Odolnost

Roury GRP SUPERLIT mají vysokou odolnost proti korozi. Korozní odolnost potrubí navíc závisí na výběru pryskyřice, teplotě média a koncentrace chemikálie(í) obsažených v médiu. V některých případech je potřeba zvolit speciální jakosti pryže, aby se zajistila stejná životnost těsnění, jakou má samotná roura.

Informace o chemické odolnosti uvedené v následující tabulce slouží pouze jako informativní a nelze je použít jako konstrukční návod za izolovaných podmínek.

SUPERLIT vám s potěšením poskytne součinnost ohledně konstrukčních záležitostí v případě, že je důležitá odolnost vůči chemikáliím.

Chemikálie Stand. roura Spec. roura
Kyselina octová X
Kyselina akrylová X
Etylalkohol X X
Isopropylalkohol X X
Isobutyl metylalkohol X
Sekundární butylalkohol X
Kamenec X X
Chlorid hlinitý X X
Fluorid hlinitý X X
Hydroxid hlinitý X
Dusičnan hlinitý X X
Síran hlinito-hořečnatý X X
Vodný amoniak X
Plynný amoniak X
Hydrogenuhličitan amonný X
Hydrosíran amonný X
Uhličitan amonný X
Chlorid amonný X X
Citronan amonný X
Fluorid amonný X
Hydroxid amonný X
Dusičnan amonný X X
Peroxodvojsíran amonný X
Fosforečnan amonný X X
Síran amonný X X
Anilín síran X
Uhličitan barnatý X
Chlorid barnatý X X
Hydroxid barnatý X
Síran barnatý X X
Pivo X X
Kyselina benzensulfonová X
Kyselina benzoová X
Chlorid vápenatý X
Hydrosiřičitan vápenatý X
Uhličitan vápenatý X
Chlorečnan vápenatý X
Chlorid vápenatý X X
Hydroxid vápenatý X
Dusičnan vápenatý X X
Síran vápenatý X X
Siřičitan vápenatý X
Kapalný třtinový cukr X
Kyselina kaprylová X
Oxid uhličitý X X
Plynný oxid uhelnatý X X
Chlor, suchý plynný X
Chlor, vlhký plynný X
Kyselina citronová X X
Chlorid měďný X X
Kyanid měďnatý X
Fluorid měďný X
Dusičnan měďnatý X X
Síran měďnatý X X
Ropa, kyselá X X
Ropa, sladká X X
Palivová nafta X X
Etylenglykol X X
Chlorid železitý X X
Dusičnan železitý X X
Síran železitý X X
Chlorid železnatý X X
Dusičnan železnatý X X
Síran železnatý X X
Kyselina listová X X
Kyselina fluorokřemičitá X X
Kyselina mravenčí X X
Topný olej X X
Zemní plyn X
Kyselina glykonová X
Glukóza X X
Glycerin X X
Heptan X
Hexan X
Hexylen glykol X
Hydraulická kapalina X
Kyselina chlorovodíková X
Kyselina kyanovodíková X
Kyselina hydrofluorokřemičitá X
Bromovodík, vlhký plynný X
Chlorovodík, suchý plynný X
Chlorovodík, vlhký plynný X
Sirovodík, kapalný X X
Fluorovodík, páry X
Sirovodíkový bělicí roztok X
Kyselina chlorná X
Isopropyl amin X
Isopropyl palmitan X
Kerosen X
Kyselina mléčná X
Laurychlorid X
Kyselina laurová X
Octan olovnatý X
Kyselina levulová X
Bromid lithný X
Síran lithný X
Hydrosiřičitan hořečnatý X
Uhličitan hořečnatý X
Chlorid hořečnatý X X
Hydroxid hořečnatý X
Síran hořečnatý X X
Kyselina maleinová X
Chlorid rtuťnatý X X
Chlorid rtuťný X X
Minerální oleje X X
Motorový olej X
Kyselina myristová X
Nafta X
Naftalen X
Chlorid nikelnatý X X
Dusičnan nikelnatý X X
Síran nikelnatý X X
Kyselina oktánová X
Kyselina olejová X
Kyselina oxalová X
Perchloretylen X