Superlit

Suroviny

Vyztužení ze skelných vláken

Suroviny

Spojité pramence se dodávají ve svazcích nekroucených skelných vláken ve válcovém obalu.

Prameny, podobně jako spojité jednosměrné prameny, lze řezat a rozprostírat na rouře nebo alternativně do roury.

Vyztužovací rohože se skládají ze sekaných pramenů spojených pryskyřicovými pojivy. K dispozici jsou s různými tloušťkami, hmotnostmi a šířkami.

Povrchové vrstvy: lze použít vrstvy s vysokým obsahem pryskyřic.

 

Pryskyřice

Při výrobě rour velkých průměrů určených pro vodovodní a kanalizační systémy se obvykle používají polyesterové pryskyřice. Základová polyesterová pryskyřice se rozpouští ve styrenovém monomeru, který se křížově váže a vytváří finální strukturu termosetu. K vytvrzování polyesterových pryskyřic se používá organický peroxidový katalyzátor.

Křemenný písek

Písek se používá ke zvýšení tuhosti roury. Aplikuje se okolo neutrální osy roury.